Menu

Na jakiej podstawie ustala się wysokość alimentów?

Renta alimentacyjna, czyli tak zwane alimenty są świadczeniem dla najbliższych członków rodziny. Najczęściej takie świadczenie otrzymują dzieci, ale o alimenty mogą ubiegać się rodzice, byli małżonkowie, a w szczególnych przypadkach inni krewni, na przykład dziadkowie.

Jak oszacować wysokość alimentów?

W tym przypadku nie istnieje jakiś odgórny taryfikator, jak to ma miejsce w przypadku wykroczeń drogowych. Tym samym właściwie można domagać się alimentów o dowolnej wysokości. Inną kwestią jest to czy sąd przychyli się do takiego wniosku. Wysokość renty alimentacyjnej ustala się na podstawie możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów. Sąd pod uwagę bierze też stosunki rodzinno-prawne, jakie łączą obie strony. Najczęściej obowiązek alimentacyjny dotyczy jednego z rodziców i niesamodzielnych dzieci.

A zatem jak ustala się wysokość alimentów? W prawie rodzinnym mamy do czynienia z postulatem tak zwanej równej stopy życiowej. W sporym uproszczeniu oboje małżonkowie powinni mieć podobny standard życia. Bez względu na zarobki. Nieco inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku małoletnich dzieci. Wysokość alimentów jest też uzależniona od zakresu wykonywanej władzy rodzicielskiej. Co więcej rodzice nie muszą spełniać każdej zachcianki dziecka, nawet jeśli ich na to stać. Na wysokość alimentów nigdy nie wpływają:

– świadczenia z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,

– świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,

– świadczenia wychowawcze, 

– świadczenia rodzinne.

Jak wspomniano wcześniej, należy zauważyć, że chodzi o szansę, a nie rzeczywisty zarobki. Dlatego należy przygotować informację o potencjale zarobkowym drugiego rodzica: składając zeszłoroczny PIT lub umowę o pracę, opisując jego wykształcenie, umiejętności, zawód, pracę itp. Dodatkowo możesz szukać przykładowych ofert pracy dla osób o podobnych kwalifikacjach. Jeżeli rodzic nie ma określonego zawodu, wykształcenia ani doświadczenia, podstawą do obliczenia potencjału zarobkowego będą możliwości dostępne dla osób bez zawodu. Alternatywnie możesz zwrócić się do sądu o zwrócenie się do urzędu pracy o przesłanie Ci informacji o tym, czy jest oferta dla kogoś z określonymi kwalifikacjami lub bez zawodu. Obowiązki alimentacyjne dotyczą obojga rodziców, co nie oznacza, że alimenty są podzielone na pół. Ponieważ zobowiązania alimentacyjne są wykonywane nie tylko w kategoriach pieniężnych, rodzice, którzy na co dzień nie mieszkają ze swoimi dziećmi, otrzymują wyższą kwotę.

Więcej o rozwodach na https://kancelariaea.pl/prawo-rodzinne-sprawy-rodzinne/rozwod-i-separacja/