Menu

Sprawa sądowa – czy pomoc adwokata jest konieczna?

Udział w sprawie sądowej jako powód lub pozwany nie jest codziennością. Najczęściej spotkanie z władzą sądowniczą jest wymuszone i nie ma wiele wspólnego z przyjemnością. Niezależnie od roli, jaką odgrywamy w procesie sądowym na sali rozpraw tracimy pewność siebie. Spowodowane jest to osobliwością sytuacji, brakiem solidnego wsparcia merytorycznego oraz koniecznością dochodzenia swoich racji, która nierzadko bywa trudna. 

W jakich sprawach sądowych warto skorzystać z pomocy adwokata?

Pomoc prawnika podczas rozprawy sądowej pozwala przede wszystkim wzmocnić pewność siebie oraz zminimalizować stres, związany z wizytami na sali sądowej. Kancelaria adwokacka Toruń specjalizuje się w reprezentacji swoich klientów na sądowej sali w sprawach karnych, cywilnych, związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym oraz administracyjnym. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji spraw adwokat pomaga stworzyć pisma procesowe i odnieść się do nich w oficjalny sposób oraz z zachowaniem odpowiednich terminów, a także dba o złożenie ich we właściwej jednostce. Kancelaria adwokacka Toruń jest firmą, skupiającą doświadczonych prawników, reprezentującą stronę pokrzywdzoną lub podejrzanego w trudnych sprawach karnych, administracyjno-skarbowych oraz w szerokim dziale prawa cywilnego. Jeśli Twoja znajomość prawa jest niewystarczająca i potrzebujesz wsparcia w toku postępowania pomoc prawnika jest nieodzowna. Podobnie w sprawach rodzinnych oraz poruszających kwestie majątkowe. Doświadczony prawnik pomoże Ci zyskać pewność oraz merytoryczne wsparcie, konieczne w egzekwowaniu swoich roszczeń lub w obronie przed roszczeniami w przypadku zajmowania stanowiska strony pozwanej. 

Kiedy w sądzie nie jest potrzebny adwokat?

Udział prawnika w rozprawie sądowej nie jest konieczny w przypadku, gdy postępowanie sądowe jest formalnością, a udział w nim jest jednorazowy, marginalny lub nie wiąże się z koniecznością dochodzenia swoich racji. Prawnik nie będzie potrzebny w sprawach orzekających o spadkach, gdy strony zgadzają się na postanowienia, w sprawach rozwodowych, gdy rozwód orzekany jest bez ustalenia winy w osobie jednego ze współmałżonków, następuje zgodność w podziale wspólnego majątku oraz w związku nie ma małoletnich dzieci, których sytuację prawną należy uregulować. Pomoc adwokata nie będzie konieczna również wtedy, gdy zostaniesz wezwany/a na świadka, chyba że rola ta związana jest z zachowaniem, poruszającym kwestie obowiązujących w prawie przepisów. Jeśli  nie czujesz się pewnie, skorzystaj z porady prawnej.